Gisting Atas_e
Struktur Pemerintahan Desa Gisting Atas

Kepala Desa Gisting Atas : Bambang Febrianto
Juru Tulis Desa :  Lia Stiawati
Kaur Pemerintahan :
Kaur Pembangunan : Tugi Yanto
Kaur Keuangan :
Kaur Kesra : Parmat
Kaur Umum : Subagiyo
   
Kadus IV : Abdullah
RT 01 :  Supardi
RT 02 :  Mino
RT 03 :  Basuki
Kadus V : Saman
RT 01 :  Hadi Prayitno
RT 02 :  Kasno
Kadus VI : Yatimin
RT 01 : Edianto
RT 02 : Iwan Sunaryo
Kadus VII : Wahyudi
RT 01
: Mursidi
RT 02
: Nyono
RT 03
: Jarno

Kadus VIII
: Goleng Purnomo
RT 01
: Heriyanto
RT 02
: Margono
RT 02
: Suharno
RT 02
: Sugiyanto

Kadus IX : Senen
RT 01
: Purwadi
RT 02
: Sugito

Kadus X : Lamiran
RT 01
: Debi
RT 02
: Poniran
RT 03
: Nadi

Kadus XI : Markum
RT 01
: Sarni
RT 02
: Utomo

Kadus XII : Jarwo
RT 01
: Juari
RT 02
: Marlan
RT 03
: Hendri
RT 04
: Riyadi

Kadus XIII : Sumanto
RT 01
: Sumanto
RT 02
: Sidik

Kadus XIV : Agus Suprayitno
RT 01 :  Miskan
RT 02 :  Sumardi